Kalkulator online, temperatura powietrza, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, temperatura punktu rosy, entalpia, ciśnienie pary wodnej, temperatura termometru mokrego.

Kalkulator wilgotności powietrza pozwala na profesjonalne obliczanie parametrów powietrza oraz niepewności na podstawie podanej temperatury powietrza i temperatury punktu rosy.

Wyniki obliczeń są podzielone na dwie części ‚Nad wodą’ oraz ‚Nad lodem’, ważne w zależności od występowania wody albo szronu w higrometrze punktu rosy lub psychrometrze.

Ustawienia:pokaż ustawienia
Jednostka temperatury:
Jednostka ciśnienia:
Liczba miejsc po przecinku (rozdzielczość):
Oparte na „ITS-90 Formulations for Vapour Pressure, Frospoint Temperature, Dewpoint Temperature and Enhancement Factors in the range -100 to +100°C” Oparte na „A Guide to the Measurement of Humidity”
Uwzględnij niepewność wzorów

Dane wejściowe: (* dane obowiązkowe)

Temperatura * Niepewność
Temperatura punktu rosy * Niepewność
Ciśnienie wejściowe Niepewność
Ciśnienie wyjściowe

Wynik:

Nad wodą Niepewność Nad lodem Niepewność
Temperatura
Wilgotność względna %
Temperatura punktu rosy
PPMV ppm
PPMW ppm
x g/kg
Entalpia kcal/kg
WVP Pa
SWVP Pa
Tw/Ti

Legenda:

 • Temperatura – temperatura powietrza
 • Wilgotność – RH, wilgotność względna odniesiona do stanu nasycenia nad wodą (lub lodem)
 • Temperatura punktu rosy – DP, temperatura punktu rosy (FP, temperatura punktu szronu)
 • PPMV – zawartość objętościowa pary wodnej w suchym powietrzu (ppm, części milionowych)
 • PPMW – zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (ppm, części milionowych)
 • x – zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (g/kg)
 • Entalpia – I(1+x) mieszaniny powietrza suchego (1) i pary wodnej (x)
 • WVP – ciśnienie pary wodnej znajdującej się w wilgotnym powietrzu, ciśnienie cząstkowe pary wodnej
 • SWVP – ciśnienie nasyconej pary wodnej zawartej w wilgotnym powietrzu nad wodą (lub lodem)
 • Tw/Ti – temperatura termometru mokrego pokrytego wodą (lub lodem) w psychrometrze
 • Ciśnienie wejściowe – ciśnienie powietrza panujące w punkcie, w którym są określone wprowadzane dane wejściowe
 • Ciśnienie wyjściowe – ciśnienie powietrza panujące w punkcie, w którym są obliczane wyniki

Kalkulator wilgotności wylicza parametry klimatu na podstawie danych wejściowych. Do uzyskania wyników użyto modułu obliczeniowego przygotowanego przez firmę LAB-EL, który w profesjonalny sposób pozwala na dokonanie dokładnych obliczeń uwzględniając niepewność wzorów oraz niepewność danych wejściowych. Algorytmy służące do uzyskania wyników są powszechnie używane w laboratoriach wzorcujących.

Literatura:

 • „A Guide to the Measurement of Humidity”, National Physical Laboratory, The Institute of Measurement and Control, 87 Gower St., London 1996, ISBN 0-904457-24-9
 • „Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation”, Sixth edition, WMO-No. 8, World Meteorological Organization, Geneva 1996, ISBN 92-63-16008-2
 • „Technical Note No. 194. Measurement of Temperature and Humidity. Specification, construction, properties and use of the WMO reference psychrometer”, Russell G. Wylie, Theo Lalas, WMO-No. 759, World Meteorological Organization, Geneva 1992, ISBN 92-63-10759-9
 • „ITS-90 Formulations for Vapour Pressure, Frostpoint Temperature, Dewpoint Temperature, and Enhancement Factors in the Range -100 TO +100 C”, Bob Hardy, Thunder Scientific Corporation, Albuquerque, NM, USA, As published in: The Proceedings of the Third International Symposium on Humidity & Moisture, Teddington, London, England, April 1998
 • „Tablice psychrometryczne i higrometryczne”, Krystyna Kostyrko, Jerzy Szumowski, Alicja Szerszeń, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, ISBN 83-01-00484-3
 • „Wyrażanie Niepewności Pomiaru, Przewodnik”, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999, ISBN 83-906546-1-x

Uwaga! Kalkulator spełnia jedynie rolę informacyjną. Nie gwarantujemy poprawności wyników oraz nie ponosimy odpowiedzialności za użycie kalkulatora.